تخت بیمارستانی دو شکن

قیمت اصلی : 2,950,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت بیمارستانی دو شکن

تعداد شکن

دو شکن

نوع عملکرد

مکانیکی

نوع ضمانت

24 ماه ضمانت

تحمل وزن

180 کیلوگرم

نوع مکانیزم

دستی

نوع کاربرد

مراکز پزشکی

تخت بیمارستانی دو شکن

قیمت 1793   بازدید

تخت بیمار الکتریکی

قیمت 1399   بازدید

تخت بستری بیمار مکانیکی

قیمت 1155   بازدید