تخت بیمارستانی دو شکن

قیمت اصلی : 2,950,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت بیمارستانی دو شکن

تعداد شکن

دو شکن

نوع عملکرد

مکانیکی

نوع ضمانت

24 ماه ضمانت

تحمل وزن

180 کیلوگرم

نوع مکانیزم

دستی

نوع کاربرد

مراکز پزشکی

تخت بیمارستانی معاینه

قیمت 1197   بازدید

تخت بیمار خانگی معمولی

قیمت 1249   بازدید

تخت دامپزشکی

قیمت 1205   بازدید