باند و پانسمان

 

ول باند

تومان

گاز استریل

تومان

باند گچی 20

تومان

باند کشی 5

تومان

باند6

تومان

باند5

تومان

باند4

تومان

سوختگی

تومان

باند 2

تومان

باند

تومان

لانگ گاز

تومان

gaz-vazeline3

تومان

gaz-topi3

تومان

gaz-tebi-gh

تومان

gaz-dandanpezeshki3

تومان

band-dorbaft3

تومان