تخت بیمارستانی تنظیم ارتفاع دار

قیمت اصلی : 10,800,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت بیمارستانی تنظیم ارتفاع دار

تعداد شکن

چهار شکن

نوع عملکرد

برقی

نوع ضمانت

ضمانت شرکتی

تحمل وزن

200 کیلوگرم

مدل تخت

تخت بیمارستانی تنظیم ارتفاع دار

قابلیت ها

تخت بیمارستانی احیاء CPR

قیمت 1948   بازدید

تخت بیمار الکتریکی

قیمت 1483   بازدید

تخت CCU

قیمت 1085   بازدید