تخت معاینه ساده

قیمت اصلی : 1,100,000 تومان قیمت : -5,080,900,000 تومان
موجود

تخت معاینه ساده

جنس

فلز

قابلیت ها

تخت معاینه ژنیکو

قیمت 1308   بازدید

تخت معاینه برقي

قیمت 1323   بازدید

تخت معاینه معمولی

قیمت 1436   بازدید

تخت معاینه فیزیوتراپی

قیمت 575   بازدید