تخت معاینه ساده

قیمت اصلی : 470,000 تومان قیمت : -2,170,930,000 تومان
موجود

تخت معاینه ساده

جنس

فلز

قابلیت ها

تخت معاینه تمام استیل

قیمت 578   بازدید

تخت معاینه کمد دار

قیمت 592   بازدید

تخت معاینه معمولی

قیمت 582   بازدید