تخت معاینه چرخ دار

قیمت اصلی : 820,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه چرخ دار

تعداد شکن

یک شکن

نوع عملکرد

دستی

رنگ تشک

متنوع

نوع ضمانت

دارد

تحمل وزن

180 کیلوگرم

قابلیت ها

تخت معاینه فیزیوتراپی

قیمت 369   بازدید

تخت معاینه پایه هلالی

قیمت 717   بازدید

تخت معاینه بیمار

قیمت 685   بازدید

تخت معاینه بدون شكن

قیمت 655   بازدید