تخت معاینه پایه چرخ دار

قیمت اصلی : 687,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه پایه چرخ دار

قابلیت ها

تخت معاینه استیل شکن دار

قیمت 634   بازدید

تخت معاینه ژنیکو

قیمت 640   بازدید

تخت معاینه کمد دار

قیمت 729   بازدید

تخت معاینه هیدرولیک

قیمت 632   بازدید