تخت معاینه تزریقات

قیمت اصلی : 640,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاینه تزریقات

قابلیت ها

تخت معاینه پایه چرخدار

قیمت 548   بازدید

تخت معاینه استیل شکن دار

قیمت 515   بازدید

تخت معاینه برقی

قیمت 541   بازدید

تخت معاینه پرتابل

قیمت 562   بازدید