تخت معاينه تاشو

قیمت اصلی : 380,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت معاينه تاشو

قابلیت ها

تخت معاينه تاشو

قیمت 380   بازدید

تخت معاینه هیدرولیک

قیمت 349   بازدید

تخت معاینه پزشکی

قیمت 368   بازدید

تخت معاینه استیل شکن دار

قیمت 352   بازدید