تخت زایمان

انواع تخت هاي زايمان:

  • تخت برقی زایمان
  • تخت مکانیکی
  • تخت الکتریکی
  • ويژگي هاي تخت زايمان:

تخت‌های ویژه زایمان از سه بخش عمده:

  •  تکیه‌گاه،
  •  محل نشستن و دراز کشیدن
  •  و محل قرار گیری پاهای بیمار
 تشکیل می‌شوند و دارای ضربه گیر و چرخ‌های بزرگی هستند که امکان حرکت سریع و راحت تخت را در راهرو‌ها و سطوح مختلف فراهم می‌کند.
همچنین در وضعیت‌های اورژانسی، تجهیزات ضروری احیا قابل اتصال به تخت هستند.. 
 
در بعضی از انواع تخت‌های زایمان، امکان اتصال قطعات اضافی به منظور رفع نیازهای مادر قبل و بعد از زایمان مثل محافظ پای بیمار،
ظرف جمع آوری مایعات فیزیولوژیک و مایعات حاصل از شستشوی بیمار وجود دارد.
تجهیزات مختلفی (تجهیزات الکتریکی، هیدرولیکی و گازی) نظیر جای دست بیمار، مسکن‌های گازی، تشک‌های هوا
و غیره به منظور کنترل سلامت و فراهم کردن آسایش زن باردار باید در دسترس باشد. همچنین تخت‌های جدید برای اهداف مراقبتی قبل زایمان،
حین زایمان و پس از آن پهن‌تر از مدل‌های قدیم طراحی می‌شوند.تخت هاي برقي