تخت ژنیکولوژی

تخت ژنیکولوژی

این تخت در واقع همان تخت معاینه زنان است که با نام تخت ژنیکولوژی نیز معروف می باشد.
ژنیکولوژی شاخه ای از علم پزشکی است که در رابطه با بیماری های دستگاه تناسلی زنان مطالعه می نماید.
این تخت به گونه ای طراحی شده است که بیمار با قرار گرفتن بر روی آن بتواند با کمک آن بهترین حالت
را برای معاینه داشته باشد تا پزشک معالج به راحتی بتواند محل مورد نظر را معاینه کند
و در حین معاینه نیز از دقت او کم نشود تنظیمات حالات قرارگیری بیمار و ارتفاع تخت از سطح زمین ممکن است
دستی یا برقی انجام شود و این بستگی به نوع تخت مامایی دارد اگر تخت مامایی از نوع ساده باشد.
تنظیمات نامبرده شده به صورت دستی و اگر از نوع برقی باشد تنظیمات نامبرده شده
از طریق موتور انجام می شود در هر دو نمونه تخت معاینه، مرغوبیت مواد اولیه در ساخت تخت بسیار اهمیت دارد>
و در نوع ساده مرغوبیت شاسی، بست، رویه تشک نیز باید عالی باشد،
زیرا غالبا قطعات بی کیفیت در مدت زمان کم سریعا پوسیده می شوند و از طول عمر کوتاهی برخوردار می باشند؛
اما در نوع برقی باید کیفیت موتور و برند آن مورد توجه قرار بگیرد بنابراین با توجه به تمام گفته ها اینطور باید بگوییم
که قیمت تخت با کیفیت قطعات تخت رابطه مستقیم دارد یعنی هر چقدر از کیفیت بیشتری برخوردار باشد قیمت بالاتری دارد
و بر عکس. برای اینکه تخت مامایی از طول عمر بیشتری برخوردار باشد باید به نحو صحیحی از آن مراقبت شود.
به عنوان مثال نباید اجازه دهیم که تشک تخت با اجسام تیز و برنده برخورد داشته باشد.
همچنین مواظب باشیم که ضربه ای به بدنه و سایر قسمت های آن وارد نیاید و
به طور مداوم تمام قسمت های تخت را کنترل نماییم تا اگر مشکل فنی داشته باشد آن را برای تعمیر به نمایندگی ببریم
رویه تشک تخت مامایی از چرم مصنوعی و ظرف جمع آوری مایعات ( مایعات فیزیولوژیک و مایعات حاصل از شست و شوی بیمار )
نیز از استیل ساخته می شود تا قابلیت شست و شو و ضدعفونی شدن داشته باشند تا باعث انتقال آلودگی و ایجاد عفونت نگردند.
تخت معرفی شده را می توان در بخش های زنان و زایمان تمامی بیمارستان ها و مطب ها و کلینیک های مربوطه به جهت معاینه مورد استفاده قرار داد

تخت بیمارستانی