تخت فلزی زیبایی

مي دانيم که کاربرد اين گونه تخت ها  بيشتر در مراکز زيبايي و سالن هاي زيبايي مي باشد. 
استفاده از اين گونه تخت ها بسيار  زياد شده است چرا که بسياري رو به عمل هاي زيبايي آورده اند. پس طبيعتاً  مراکز زيبايي زياد شده اند. 
از آنجا که استفاده از سالن هايي زيبايي به خصوص براي خانم ها زياد شده است.
پس طبيعتاً استفاده از صندلي ها و تخت هايي که در اين  زمينه استفاده مي شوند نيز زياد تر شده است.
مشترياني که به اين گونه مراکز رجوع مي کنند بسيار دوست دارند که کاملاً آسوده خاطر و در راحتي کامل اين گونه کارها توسط درمانگر و يا آرايشگر انجام شود.
 شرکت پاوان طب که به توليد اين گونه تخت ها و صندلي ها پرداخته است ،
بسيار به اين گونه نکات اهمیت داده و سعي کرده است ابتدا به نياز واقعي مشتريان در اين زمينه بپردازد. 

تخت فلزی زیبایی

قیمت : 1,300,000

تخت فلزی زیبایی

قیمت : 1,700,000

تخت زیبایی

قیمت : 1,200,000