تخت دامپزشکی

قیمت اصلی : 22,000,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت دامپزشکی

تعداد شکن

دو شکن

نوع عملکرد

هیدرولیک

نوع ضمانت

18 ماه ضمانت

تحمل وزن

350 کیلوگرم

مدل تخت

تخت دامپزشکی

قابلیت ها

تخت بیمارستانی معاینه

قیمت 726   بازدید

تخت بستری برقی

قیمت 796   بازدید