تخت خون گیری و دیالیز

تخت خونگیری و دیالیز

يکي از کارهاي مهمي که بيمارستانها انجام مي دهند، دياليز بيماران نارسايي کليوي است.
از اين رو يکي از خداماتي که بايد ارائه دهند تخت مناسب و مخصوص به اين کار مي باشد
يکی از بیماری های خاص که دارای نیاز به مراقبت خاص و مراجعات فراوان به بیمارستان ها دارد، نارسایی کلیه است.
بیمارانی که با این مشکل رو به رو هستند باید به صورت دوره ای مورد دیالیز قرار گیرند.
برای انجام دیالیز هم نیاز به تخت هایی است تا بیمار بتواند موقعيت های مختلف و مناسب را در حین مراحل دیالیز با کمک آن داشته باشد ، این نوع از تخت بیمارستانی ها دارای مشخصه هایی هستند، که از جمله این مشخصه می توان به دارا بودن IV pole و باتری back up
  اشاره کرد.
 در این نوع از تخت ها می توان به راحتی تنظیمات ارتفاع و طول را انجام داد.
 تخت های دیالیز هم می توانند بر اساس سفارش مشتری دارای تنوع در رنگ فریم و نیز تشک باشند .
این تخت ها را میتوان بصورت تخت بیمارستانی برقی تولید کرد که البته با نام صندلی دیالیز هم شناخته میشوند..
تخت ماساژ

تخت خون گیری

قیمت : 12,400,000

تخت برقی دیالیز

قیمت : 16,200,000