تخت معاینه‌


تخت بیمارستان یا تختخواب بیمارستانی ، تخت خوابی است که به طور خاص برای بیماران بستری و یا سایر بیماراني که نیاز به نوعی مراقبت های بهداشتی دارند، طراحی شده است. این تخت خوابها هم برای راحتی و رفاه بیمار و هم برای راحتی کارکنان مراقبت های بهداشتی از ویژگی های خاصي برخوردار هستند. از ویژگی های مشترک همه ي تخت ها می توان به :
  • ارتفاع قابل تنظیم برای کل تخت خواب 
  • ارتفاع قابل تنظيم براي سر و پاها 
  • ریل های جانبی قابل تنظیم 
  •  دکمه های الکترونیکی برای کارکرد تختخواب
  •  دکمه هاي سایر وسایل الکترونیکی مجاور اشاره کرد.
 
از تخت های بیمارستانی و سایر انواع تخت ها مانند تخت های مراقبت های پرستاری ، نه تنها در بیمارستان ها بلکه در سایر مراکز بهداشتی و درمانی مانند خانه های سالمندان ، آسایشگاه های مساعدت ، کلینیک های سرپایی و مراقبت های خانگی نیز استفاده می شود.
 

تخت معاینه 

تخت معاینه نسبت به تخت های دیگر بیمارستانی ساده تر است و از اجرای ساده تری ساخته شده است. از اجزای:

  • پایه 

  • تشک ابری یک  یا تکه ای
  • روکش پلاستیکی تشک

تخت معاینه ساده

قیمت 1,100,000

تخت معاینه یک شکن

قیمت 1,500,000

تخت معاینه دو شکن

قیمت 1,970,000

تخت معاینه برقي

قیمت 17,400,000

تخت معاینه پزشکی

قیمت 3,340,000

تخت معاینه سرشکن

قیمت 1,100,000

تخت معاینه بیمار

قیمت 1,400,000

تخت معاینه دو کشو

قیمت 3,200,000

تخت معاينه تاشو

قیمت 1,320,000

تخت معاینه برقی

قیمت 16,800,000

تخت معاینه ژنیکو

قیمت 12,700,000

تخت معاینه فلزی

قیمت 1,960,000

تخت معاینه ثابت

قیمت 1,700,000