تخت معاینه‌


تخت بیمارستان یا تختخواب بیمارستانی ، تخت خوابی است که به طور خاص برای بیماران بستری و یا سایر بیماراني که نیاز به نوعی مراقبت های بهداشتی دارند، طراحی شده است. این تخت خوابها هم برای راحتی و رفاه بیمار و هم برای راحتی کارکنان مراقبت های بهداشتی از ویژگی های خاصي برخوردار هستند. از ویژگی های مشترک همه ي تخت ها می توان به :
  • ارتفاع قابل تنظیم برای کل تخت خواب 
  • ارتفاع قابل تنظيم براي سر و پاها 
  • ریل های جانبی قابل تنظیم 
  •  دکمه های الکترونیکی برای کارکرد تختخواب
  •  دکمه هاي سایر وسایل الکترونیکی مجاور اشاره کرد.
 
از تخت های بیمارستانی و سایر انواع تخت ها مانند تخت های مراقبت های پرستاری ، نه تنها در بیمارستان ها بلکه در سایر مراکز بهداشتی و درمانی مانند خانه های سالمندان ، آسایشگاه های مساعدت ، کلینیک های سرپایی و مراقبت های خانگی نیز استفاده می شود.
 

تخت معاینه 

تخت معاینه نسبت به تخت های دیگر بیمارستانی ساده تر است و از اجرای ساده تری ساخته شده است. از اجزای:

  • پایه 

  • تشک ابری یک  یا تکه ای
  • روکش پلاستیکی تشک

تخت معاینه ساده

تومان 470,000

تخت معاینه کمد دار

تومان 2,900,000

تخت معاینه یک شکن

تومان 780,000

تخت معاینه دو شکن

تومان 726,000

تخت معاینه کشو دار

تومان 1,645,000

تخت معاینه برقي

تومان 3,380,000

تخت معاینه پزشکی

تومان 2,340,000

تخت معاینه سرشکن

تومان 762,000

تخت معاینه بیمار

تومان 670,000

تخت معاینه دو کشو

تومان 2,200,000

تخت معاينه تاشو

تومان 380,000

تخت معاینه برقی

تومان 4,800,000

تخت معاینه کشو دار

تومان 1,450,000

تخت معاینه ژنیکو

تومان 3,800,000

تخت معاینه فلزی

تومان 1,280,000

تخت معاینه ثابت

تومان 850,000

تخت معاینه ارتوپدی

تومان 3,950,000