تخت معاینه‌


تخت بیمارستان یا تختخواب بیمارستانی ، تخت خوابی است که به طور خاص برای بیماران بستری و یا سایر بیماراني که نیاز به نوعی مراقبت های بهداشتی دارند، طراحی شده است. این تخت خوابها هم برای راحتی و رفاه بیمار و هم برای راحتی کارکنان مراقبت های بهداشتی از ویژگی های خاصي برخوردار هستند. از ویژگی های مشترک همه ي تخت ها می توان به :
  • ارتفاع قابل تنظیم برای کل تخت خواب 
  • ارتفاع قابل تنظيم براي سر و پاها 
  • ریل های جانبی قابل تنظیم 
  •  دکمه های الکترونیکی برای کارکرد تختخواب
  •  دکمه هاي سایر وسایل الکترونیکی مجاور اشاره کرد.
 
از تخت های بیمارستانی و سایر انواع تخت ها مانند تخت های مراقبت های پرستاری ، نه تنها در بیمارستان ها بلکه در سایر مراکز بهداشتی و درمانی مانند خانه های سالمندان ، آسایشگاه های مساعدت ، کلینیک های سرپایی و مراقبت های خانگی نیز استفاده می شود.
 

تخت معاینه 

تخت معاینه نسبت به تخت های دیگر بیمارستانی ساده تر است و از اجرای ساده تری ساخته شده است. از اجزای:

  • پایه 

  • تشک ابری یک  یا تکه ای
  • روکش پلاستیکی تشک

تخت معاینه ساده

قیمت : 1,100,000

تخت معاینه کمد دار

قیمت : 3,900,000

تخت معاینه یک شکن

قیمت : 1,500,000

تخت معاینه دو شکن

قیمت : 1,970,000

تخت معاینه کشو دار

قیمت : 3,600,000

تخت معاینه هیدرولیک

قیمت : 16,900,000

تخت معاینه برقي

قیمت : 17,400,000

تخت معاینه پزشکی

قیمت : 3,340,000

تخت معاینه چرخ دار

قیمت : 1,980,000

تخت معاینه سرشکن

قیمت : 1,100,000

تخت معاینه بیمار

قیمت : 1,400,000

تخت معاینه تزریقات

قیمت : 1,200,000

تخت معاینه شکن دار

قیمت : 1,260,000

تخت معاینه دو کشو

قیمت : 3,200,000

تخت معاينه تاشو

قیمت : 1,320,000

تخت معاینه برقی

قیمت : 16,800,000

تخت معاینه کمد دار

قیمت : 3,270,000

تخت معاینه کشو دار

قیمت : 3,450,000

تخت معاینه ژنیکو

قیمت : 12,700,000

تخت معاینه پرتابل

قیمت : 2,200,000

تخت معاینه فلزی

قیمت : 1,960,000

تخت معاینه ثابت

قیمت : 1,700,000

تخت معاینه ارتوپدی

قیمت : 4,700,000