تخت بستری

فروش بهترین تخت های بیمارستانی برقی با قیمت مناسب .

تخت بستری فلزی

قیمت 1,400,000

تخت بستری 3 شکن

قیمت 3,500,000

تخت بیمارستان

قیمت 12,890,000

تخت بیمار برقی

قیمت 7,300,000

تخت بستری دو شکن

قیمت 3,450,000

تخت بیمارستان abs

قیمت 3,480,000

تخت ICU

قیمت 8,900,000

تخت سی سی یو ccu

قیمت 74,000,000

تخت پزشکی برقی

قیمت 12,340,000