تخت بستری

فروش بهترین تخت های بیمارستانی برقی با قیمت مناسب .

تخت بستری فلزی

قیمت : 1,400,000

تخت بستری 3 شکن

قیمت : 3,500,000

تخت بیمارستان

قیمت : 12,890,000

تخت بیمارستان برقی

قیمت : 5,840,000

تخت بیمار برقی

قیمت : 7,300,000

تخت بستری دو شکن

قیمت : 3,450,000

تخت بیمارستان abs

قیمت : 3,480,000

تخت ICU

قیمت : 8,900,000

تخت سی سی یو ccu

قیمت : 74,000,000

تخت پزشکی برقی

قیمت : 12,340,000