تخت ماساژ پرتابل آلومنیومی

قیمت اصلی : 3,350,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت ماساژ پرتابل آلومنیومی

قابلیت ها

تخت ماساژ پرتابل چوبی

قیمت 707   بازدید

تخت ماساژ قابل حمل

قیمت 681   بازدید

تخت ماساژ سیار

قیمت 804   بازدید