تخت ماساژ پایه ثابت

قیمت اصلی : 750,000 تومان قیمت : تومان
موجود

تخت ماساژ پایه ثابت

قابلیت ها

تخت ماساژ معمولی

قیمت 680   بازدید

تخت ماساژ فلزی

قیمت 380   بازدید

تخت ماساژ پایه ثابت

قیمت 717   بازدید

تخت ماساژ فلزی هلال

قیمت 392   بازدید